De goedkoopste prijzen
Bespaar tot € 450
14 dagen bedenktijd
Gratis overstappen

Goedkoop gas en stroom vergelijken 2019

Vast energiecontract goedkoper dan variabel

Gepubliceerd op dinsdag 27 oktober 2015 10:09
Vast of variabel gas en stroom contract Nu de winter eraan komt en de kachel wordt opgestookt is het handig om te weten wat er gaat gebeuren met de gas en stroom prijzen. Uit onderzoek van goedkoopgasenstroom.nl blijkt dat de gasprijs zal stijgen en dat de stroomprijs zal dalen.

Gas en stroom leveranciers niet eensgezind over gas en stroom prijzen

Uit een rondgang langs alle Nederlandse gas en stroom leveranciers komt geen eenduidig beeld over de ontwikkeling van de gas en stroom prijzen naar voren. Oxxio, de Nederlandse Energiemaatschappij, Energie:direct en Eon zeggen geen uitspraak te kunnen doen over de ontwikkeling van de gas en stroom prijzen. Deze leveranciers raden consumenten aan voor een vast tarief te kiezen. Nuon verwacht in eerste instantie dat de gas en stroom prijzen omlaag zullen gaan maar dat ze daarna weer zullen stijgen. Nuon raadt consumenten dan ook een vast contract voor 3 jaar aan. Volgens Essent, Electrabel en Qurrent gaan de prijzen stijgen en is een vast contract voor gas en stroom de beste keuze op dit moment. Essent geeft als enige leverancier een concrete reden voor de verwachte stijging en verwijst daarbij naar de Nationale Energieverkenning van het CBS, waarin een stijging van de gas en stroom tarieven wordt voorspeld. De helft van de gas en stroom leveranciers zegt dus geen voorspelling te kunnen doen, terwijl de andere helft een stijging van de gas en stroom prijzen verwacht. Alle gas en stroom leveranciers raden aan om voor een vast gas en stroom tarief te kiezen.

CBS verwacht stijging van de gas en stroom prijzen

Volgens de Nationale Energieverkenning van het CBS zullen de gas en stroom tarieven de komende jaren gaan stijgen. Tussen 2015 en 2020 zal de gemiddelde gas en stroom rekening stijgen met 150 euro, naar een bedrag van ongeveer 1800 euro. Een stijging van negen procent. Uiteraard is de prijs die consumenten uiteindelijk betalen voor gas en stroom sterk afhankelijk van het verbruik en het soort gas en stroom contract dat is afgesloten. En dat laatste is belangrijk, want door te kiezen voor een gas en stroom contract met vast of variabel tarief kunnen consumenten de prijs vastzetten of laten afhangen van de ontwikkeling van de energiemarkt.


Gasprijs stijgt en stroomprijs daalt op de beurs

Volgens Anton Buis, hoofd Communicatie bij Gasterra en Timme van Melle, consultant Power Systems & Markets van Ecofys is de beurs de beste graadmeter voor de ontwikkeling van de gas en stroom prijzen. Gas wordt verhandeld op de beurs en de prijs wordt uitgedrukt in dagkoersen. De Title Transfer Facility (TTF) is een virtuele leveringsplaats voor aardgas in Nederland, waar handel wordt gedreven in gas. Beurshandelaren kunnen op de TTF gas inkopen voor 2016 en latere jaren. De berekende prijs voor de toekomst wordt uitgedrukt in CAL. Zo geeft de koers van CAL-16 aan wat een beurshandelaar op dit moment betaalt voor gas in 2016. De gasprijzen zullen waarschijnlijk stijgen in 2016 op het moment dat de CAL-16 hoger ligt dan het huidige prijsniveau. De CAL-16, dus de verwachte prijs in 2016, ligt deze maand op 18,7 ct/m3 (Grafiek 1).


Gas prijs 2016

Grafiek 1
Bron: Combined Traders


De actuele gasprijs op de ICE Index, waar ook de TTF onder valt, sloot eind vorige week op 18,1 ct/m3. Dit is te zien in Grafiek 2. Aangezien de CAL-16 iets hoger ligt dan de huidige gasprijs op de beurs geeft dit aan dat de gasprijs waarschijnlijk licht gaat stijgen komend jaar, met ongeveer 3,2%.


Gas prijs 2016

Grafiek 2
Bron: theice.com


Elektriciteit wordt verhandeld op de APX beurs. Net als bij gas geldt dat wanneer de CAL-16 voor elektriciteit hoger ligt dan de huidige prijs, de prijs van elektriciteit naar verwachting zal stijgen. In Grafiek 3 is te zien dat de CAL-16 voor elektriciteit momenteel op circa 36 euro/MWh ligt en dat de actuele prijs van elektriciteit (Grafiek 4) ongeveer 38 euro/MWh bedraagt. Dit betekent dat de verwachting is dat de prijs voor elektriciteit in 2016 zal dalen met ongeveer 5,3 procent ten opzichte van de huidige prijs.


Elektriciteitsprijs 2016

Grafiek 3
Bron: Energeia

De gasprijs stijgt en de prijs van elektriciteit daalt dus op de beurs. Maar betekent dit nu een stijging of daling van de gas en stroom rekening? Bij een gemiddeld jaarlijks verbruik van 1600 m3 gas en 3500 KwH stroom kost de levering van gas bij de Nederlandse Energie Maatschappij €0,22 x 1600 = 352 euro en de levering van stroom komt op een bedrag van €0,041 x 3500 = 143,50 euro. Dit zijn puur de leveringskosten van gas en stroom. De opslag duurzame energie, energiebelasting en btw zijn hierin niet meegenomen, aangezien die niet worden beïnvloed door de marktontwikkeling van gas en stroom.

De levering van gas en stroom kost op dit moment samen dus 352 + 143,50, in totaal 495,50 euro. Op basis van de verwachte stijging van de gasprijs en daling van de stroomprijs zullen de prijzen in 2016 er als volgt uitzien:

Gas: 352 x 1,032 (stijging van 3,2 procent) = 363,26 euro
Stroom: 143,50 x 0,947 (daling van 5,3 procent) = 135,89 euro
Totaal: 499,15 euro
Uiteindelijk kunnen consumenten volgend jaar dus een daling verwachten van de gas en stroom kosten van ongeveer 4 euro per jaar.


Koers gasprijs

Grafiek 4
Bron: APX Group

Kies voor een vast gas en stroom contract

Meer dan de helft van alle Nederlanders, ongeveer 60 procent, heeft een variabel gas en stroom contract. Daarbij wordt de gas prijs en stroom prijs halfjaarlijks aangepast. Gezien de verwachting dat de gas en stroom rekening licht omlaag zal gaan in 2016 lijkt het verstandig om te kiezen voor een variabel gas en stroom contract, want daarmee profiteren klanten van de prijsdaling. Maar wanneer de kosten van een vast contract naast die van een variabel contract worden gezet blijkt dit niet de beste keus te zijn. In de onderstaande tabel staat een vergelijking tussen een-jarige vaste contracten en variabele contracten per gas en stroom leverancier, op basis een gemiddeld verbruik van 3500 KwH stroom en 1600 m3 gas.

Gas en stroom leveranciers 1 jaar vast contract
(prijs per maand)
Variabel contract (prijs per maand) Verschil vast en variabel per maand
€135,59
(€1627,02 per jaar)
€141,89
(€1702,63 per jaar)
Vast €6,30 goedkoper
(€75,60 goedkoper per jaar)
€143,26
(€1719,14 per jaar)
€149,41
(€1792,91 per jaar)
Vast €6,15 goedkoper
(€73,80 goedkoper per jaar)
€142,71
(€1712,53 per jaar)
€152,49
(€1829,91 per jaar)
Vast €9,78 goedkoper
(€117,36 goedkoper per jaar)
€152,90
(€1732,66 per jaar)
€149,42
(€1793,03 per jaar)
Vast €5,03 goedkoper
(€60,37 goedkoper per jaar)
€145,87
(€1750,39 per jaar)
€152,32
(€1827,82 per jaar)
Vast €6,45 goedkoper
(€77,40 goedkoper per jaar)
€145,62
(€1747,40 per jaar)
€149,68
(€1796,13 per jaar)
Vast €4,06 goedkoper
(€48,72 goedkoper per jaar)
€149,19
(€1790,28 per jaar)
€156,78
(€1881,32 per jaar)
Vast €7,59 goedkoper
(€91,08 goedkoper per jaar)
€148,35
(€1780,22 per jaar)
€162,41
(€1948,86 per jaar)
Vast €14,06 goedkoper
(€168,72 goedkoper per jaar)

In de tabel is te zien dat een vast contract bij alle gas en stroom leveranciers goedkoper is dan een variabel contract. Dus het loont bij alle gas en stroom leveranciers meteen al om over te stappen op een vast contract voor de duur van 1 jaar. Met een vast contract profiteren klanten weliswaar niet van de verwachte prijsdaling van ongeveer 4 euro per jaar, maar die weegt niet op tegen de lagere kosten van een vast gas en stroom contract. De vaste contracten zijn momenteel een stuk goedkoper dan de variabele omdat de energieleveranciers stunten met de prijzen.

Goedkoopste vaste gas en stroom contract bij de Nederlandse Energie Maatschappij

Op basis van de informatie van gas en stroom leveranciers, de voorspellingen van het CBS en de koersontwikkeling van gas en stroom op de beurs kan worden geconcludeerd dat het goedkoper is om te kiezen voor een vast contract voor gas en stroom. De helft van de gas en stroom leveranciers verwacht dat de prijzen voor gas en stroom gaan stijgen. Het CBS voorspelt dat de gas en stroom prijzen met negen procent zullen stijgen in de komende vijf jaar en de beurskoers laat zien dat de gasprijs met 3,2 procent zal stijgen, terwijl de stroomprijs 5,3 procent zal dalen. Bij een gemiddeld gas en stroom verbruik leidt dit tot een lichte daling van de gas en stroom kosten. In de tabel is te zien dat een vast contract voor gas en stroom bij elke leverancier goedkoper is dan een variabel contract. De Nederlandse Energie Maatschappij biedt van alle leveranciers het goedkoopste vaste gas en stroom contract.

Goedkoop gas en stroom vergelijkt de volgende leveranciers