De goedkoopste prijzen
Bespaar tot € 450
14 dagen bedenktijd
Gratis overstappen

Goedkoop gas en stroom vergelijken 2019

De prijs van goedkoop gas en stroom op de beurs en in de praktijk

Gepubliceerd op vrijdag 29 januari 2016 14:30

Prijs ontwikkeling goedkoop gas en stroomDe olieprijzen zijn de afgelopen maanden scherp gedaald. Hoe zit dat voor de prijs van goedkoop gas en stroom? Een overzicht van de ontwikkelingen op de beurs en de veranderingen van de gas en stroom prijzen.

Goedkoop gas en stroom wordt nog goedkoper door dalende gasprijs

De ontwikkeling van de prijs van goedkoop gas en stroom kan worden voorspeld door gebruik te maken van de actuele gas- en stroomprijzen op de beurs. Daarvoor moeten de huidige beursprijzen worden vergeleken met de prijs die in 2017 voor gas en stroom moet worden betaald, de zogenaamde CAL-17. Op grafiek 1 is te zien hoe de beurskoers van gas zich de afgelopen drie maanden heeft ontwikkeld op de gasbeurs ICE. Hieraan is te zien dat de prijs sinds eind oktober gestaag is gedaald. De gasprijs is gezakt van ongeveer 18,40 ct/m3 naar 13,50 ct/m3. Uit een vergelijking tussen de huidige koers en de prijs die beleggers betalen voor gas in 2017 (Tabel 1), blijkt dat de prijzen naar verwachting nog verder zullen dalen. De CAL-17, die de toekomstige gasprijs in 2017 uitdrukt, sloot vorige week namelijk op 12,973 ct/m3. Dat is dus lager dan de huidige prijs. Deze informatie wijst erop dat de daling van de gasprijs nog even zal doorzetten.

Beurkoers gas

Grafiek 1: Beurskoers gas
Bron: www.theice.com

Hieronder is te zien wat vorige week, op 21 januari 2016, de beurskoers was van de CAL-17 tot en met CAL-19 was. Deze CAL getallen geven de beursprijzen van stroom en gas in 2017 tot en met 2019 aan. Hieruit valt op te maken dat beurshandelaren op dit moment verwachten dat de gasprijs tussen 2017 en 2019 zal stijgen en tussen 2019 en 2020 stabiel zal blijven. Voor stroom geldt dat de beursprijs naar verwachting zal dalen tussen 2017 en 2018, waarna de prijs weer een piek maakt tussen 2018 en 2020.


Gasprijs 2017
Tabel 1: Gasprijs in 2017
Bron: www.combinedtraders.nl

Stroomprijs 2017
Tabel 2: Stroomprijs in 2017
Bron: www.combinedtraders.nl


Stroomprijs zal naar verwachting ook dalen

De actuele stroomprijs op de APX beurs staat op het moment van schrijven, donderdag 28 januari 2016, op ongeveer 27 euro/MWh (Grafiek 2). Wanneer deze prijs wordt vergeleken met CAL-17 voor stroom, de toekomstige stroomprijs, blijkt dat ook de stroomprijzen zullen gaan dalen. De CAL-17 koers voor stroom eindigde op 21 januari j.l. namelijk op een stand van 25,86 euro/mWh (Tabel 2) en dat is lager dan de huidige beurprijs voor stroom, die op dit moment op 28,38 euro/mWh is.

Actuele stroomprijs

Grafiek 2: Actuele stroomprijs
Bron: APX Group


Aan de lange termijn koersontwikkeling van de stroomprijs op de APX (Grafiek 3) is te zien dat sinds oktober 2015 een behoorlijke daling van de stroomprijs is ingezet. De koers van de stroomprijs stond in oktober nog op ongeveer 41 euro/mWh en daalde vervolgens tot een dieptepunt van ongeveer 36 euro/mWh in december vorig jaar. Er is al langer sprake van een daling, zoals uit de grafiek blijkt is de koersval van de stroomprijs al begonnen in februari 2015.


Beurskoers stroom

Grafiek 3: Beurskoers stroom afgelopen jaar
Bron: APX Group


Oorzaken van de dalende prijs van goedkoop gas en stroom

Koers olieprijs

Volgens analisten wordt de daling van de prijzen van goedkoop gas en stroom in de eerste plaats veroorzaakt door de historisch lage olieprijs. Vorige week daalde de olieprijs tot een dieptepunt: voor
een vat olie hoefde nog slechts 28 dollar te worden neergeteld.
Bob Dudley, directeur van aardoliebedrijf BP verklaarde afgelopen donderdag op het World Economic Forum in Davos dat de olieprijs in de komende tijd zelfs zou kunnen dalen tot 10 dollar per vat of minder. Sinds 1974 was de olie niet meer zo goedkoop.


Grafiek 4: Koers olieprijs
Bron: www.combinedtraders.nl

Op de bovenstaande grafiek is te zien hoe de olieprijs de afgelopen periode is gedaald. Vanaf mei 2015 begon de prijs al langzaam te dalen, waarna de prijs verder omlaag schoot vanaf juli 2015 en sinds september vorig jaar is de prijs nog verder gestagneerd.

Prijsontwikkeling gas en stroom wijkt af van dalende beurskoersen

De gasprijs op de beurs is sinds oktober 2015 gedaald en hetzelfde geldt sinds februari 2015 voor de stroomprijs op de beurs. Ook de olieprijs heeft sinds mei 2015 een gestage daling laten zien op de beurs. Deze prijsontwikkelingen zouden normaal gesproken moeten doorwerken in de prijs voor goedkoop gas en stroom, zij het met enige vertraging. Maar is dat ook het geval? In de tabellen hieronder is te zien hoe de gas en stroom prijzen zich sinds mei vorig jaar hebben ontwikkeld. Hierbij zijn de gas prijzen van de Nederlandse Energiemaatschappij en de stroom prijzen van Qurrent als uitgangspunt genomen.

Ontwikkeling gasprijzen
Datum Prijs per m3 Verschil vorige prijs
januari 2016 € 0,5554 +12,32%
december 2015 € 0,4945 -1,80%
oktober 2015 € 0,5036 -4,46%
september 2015 € 0,5271 -3,73%
augustus 2015 € 0,5475 0%
juli 2015 € 0,5475 0%
mei 2015 € 0,5475 Niet van toepassing

Sinds oktober 2015 is de gasprijs op de beurs vrijwel consequent gedaald, met uitzondering van een enkele kleine opleving. Datzelfde geldt sinds februari 2015 voor de ontwikkeling van de stroomprijs op de beurs. Je zou verwachten dat de prijs van goedkoop gas en stroom parallel zou lopen aan de beursprijs. Dat zou betekenen dat de prijs van goedkoop gas en stroom de afgelopen periode steeds zou zijn gedaald. Bovendien zouden de prijzen van gas daarmee nu lager moeten zijn dan in oktober 2015 en zou de prijs van stroom nu verlaagd moeten zijn ten opzichte van mei 2015. Maar wanneer gekeken wordt naar het prijsverloop van goedkoop gas en stroom is te zien dat de gasprijzen stabiel waren van mei tot augustus 2015, dat ze daarna tussen september en december zijn gedaald en dat in januari zich weer een stijging voordeed. Wat de stroomprijzen betreft is de prijs van mei tot september gedaald, van september tot oktober is de prijs weer gestegen en in december en januari heeft zich een daling voorgedaan. Dit is opmerkelijk, aangezien je op basis van de beursprijzen een gestage daling zou verwachten van de prijs van goedkoop gas en stroom.

Ontwikkeling stroomprijzen
Datum Prijs per kWh Verschil vorige maand
januari 2016 € 0,2006 -0,15%
december 2015 € 0,2009 -1,18%
oktober 2015 € 0,2033 +12,82%
september 2015 € 0,1802 -11,80%
mei 2015 € 0,2043 Niet van toepassing

Profiteer van de prijsdaling met een variabel contract voor goedkoop gas en stroom

Natuurlijk werken de fluctuaties op de beurs niet onmiddellijk door in de consumentenprijzen. Toch was het logisch geweest als de prijs van goedkoop gas en stroom de afgelopen zou zijn gedaald, zij het met enige vertraging. Aangezien verwacht mag worden dat de prijs van zowel gas als stroom verder zal dalen, kunnen consumenten nu het beste kiezen voor een contract met variabele tarieven. Daarmee profiteer je immers van de prijsdalingen.

Goedkoop gas en stroom vergelijkt de volgende leveranciers