De goedkoopste prijzen
Bespaar tot € 450
14 dagen bedenktijd
Gratis overstappen

Goedkoop gas en stroom vergelijken 2019

Kernenergie zorgt voor goedkoopste stroom

Gepubliceerd op donderdag 14 april 2016 13:32

Goedkoop gas en stroom uit kernenergieFossiele energiebronnen zijn op de lange termijn niet houdbaar voor de gas en stroom voorziening. De gas en olievoorraad zal op den duur namelijk opraken. De totale olievoorraad die wereldwijd beschikbaar is, neemt per dag met 85 miljoen vaten af. Dat betekent dat er 1000 vaten per seconde worden verbruikt. Het Internationaal Energie Agentschap schat in dat rond 2030 de maximale olieproductie wordt bereikt. Dit moment wordt ook wel Peak Oil genoemd. Na 2030 zal de productie van olie elk jaar afnemen. Om ook in de toekomst goedkoop gas en stroom te kunnen leveren zullen gas en stroom leveranciers moeten investeren in alternatieve energiebronnen.

Goedkope stroom uit andere bronnen

Om iedereen in de toekomst te kunnen blijven voorzien van goedkope stroom zullen we meer moeten investeren in andere energiebronnen, zoals wind, zon en kernenergie. Om te bepalen bij welke bron het zwaartepunt van toekomstige investeringen moet komen te liggen, moeten de voor- en nadelen van elke energiebron worden afgewogen. In het onderstaande overzicht is voor de genoemde energiebronnen te zien wat binnen Europa de huidige capaciteit is, hoeveel stroom per jaar wordt opgewekt en wat de kosten zijn. Bij de vermelde kosten betreft het de prijs exclusief belastingen en transportkosten, het gaat dus om de 'kale' leverprijs. De onderstaande kosten zullen naar verwachting ieder jaar naar beneden gaan: dankzij technologische verbeteringen worden windmolens, kerncentrales en zonnepanelen steeds efficiënter waardoor de kosten lager worden.

Windmolens Kerncentrales Zonnepanelen
Opwekking per jaar in Europa 143 gigawatt 120 gigawatt 89 gigawatt*
Levensduur +/- 20 jaar +/- 60 jaar +/- 25 jaar
Totale opwekking tijdens levensduur 2860 gigawatt 7200 gigawatt 2225 gigawatt
Kosten per kWh 0,08 - 0,12 euro 0,04 - 0,06 euro 0,04 - 0,08
*Capaciteit eind 2014

Voor- en nadelen van alternatieve bronnen van goedkope stroom

Windmolens
Het grote voordeel van een windmolen is dat je er per jaar de meeste stroom mee kunt opwekken: ruim 140 gigawatt. Daarnaast zorgt opwekking met windenergie voor relatief goedkope stroom en is de stroom 100% duurzaam opgewekt, er komt geen CO2 bij vrij en ook geen afval. Het belangrijkste nadeel van windmolens is dat ze geen constante bron van stroom vormen, als het niet waait wordt er immers geen stroom opgewekt. Een ander nadeel is de landschapsvervuiling die door plaatsing van de molens wordt veroorzaakt. Hier geldt het 'niet-in-mijn-achtertuin' principe. Veel windmolens worden dan ook in de kustgebieden en op zee geplaatst.

Goedkoop gas en stroom uit windenergie

Kernenergie
Het voornaamste voordeel van kernenergie is dat bij de opwekking vrijwel geen CO2 uitstoot ontstaat. Daarnaast is de grondstof die voor kernenergie wordt gebruikt, uranium, relatief goedkoop. Uit de bovenstaande vergelijking blijkt dat kernenergie de goedkoopste stroom oplevert. Of kernenergie behalve kosteneffectief ook duurzaam is, hangt af van hoe je 'duurzaam' definieert. Je kunt beargumenteren dat kernenergie niet duurzaam is vanwege het nucleaire afval dat erdoor ontstaat. Tegelijkertijd kan worden gesteld dat kernenergie juist duurzaam is, doordat de hoeveelheid kernafval zeer gering is en dat mensen onder normale omstandigheden nooit aan dit afval zullen worden blootgesteld. Dit in tegenstelling tot het afval van een kolencentrale dat in de lucht terechtkomt.
De bovenstaande kosten per kWh kernenergie zijn overigens inclusief de kosten van de bouw en het onderhoud van een kerncentrale. Daarnaast kan met een kerncentrale de meeste stroom worden opgewekt over de gehele levensduur van de centrale. Het belangrijkste nadeel van kernenergie is het radioactieve afval dat overblijft na de winning van uranium en de uiteindelijke sloop van een kerncentrale. De straling die door de radioactiviteit optreedt blijft tienduizenden jaren straling afgeven en vormt daarmee een langdurig gezondheidsrisico. Bovendien bestaat de kans dat er een ongeluk gebeurt zoals in de centrale van Fukushima is gebeurt, met alle gevolgen van dien. Tenslotte is de bouw van een kerncentrale erg duur, de kosten bedragen miljarden euro's.

Zonnepanelen
Zonnepanelen zitten qua levensduur tussen een kerncentrale en een windmolen in. Het belangrijkste voordeel van zonnepanelen is dat zonne-energie 100% duurzaam is. Het voornaamste nadeel van zonnepanelen is dat de zon niet altijd schijnt, waardoor er geen continue opwekking van stroom plaatsvindt. Verder wordt er op dit moment nog geen grote hoeveelheid goedkope stroom opgewekt met zonnepanelen. Door de snelle ontwikkeling van de technologie achter zonnepanelen is de verwachting wel dat de efficiëntie van zonnepanelen flink verhoogd zal worden, wat ook zal bijdragen aan een verlaging van de kosten.

Kiezen voor beste leverancier van duurzame en goedkope stroom

Bij de verschillende leveranciers van goedkoop gas en stroom is niet altijd even gemakkelijk na te gaan uit welke bron hun stroom wordt opgewekt. Consumenten die dit graag willen weten kunnen in een eerder opgesteld overzicht zien hoe hun goedkope stroom wordt opgewekt. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat consumenten voornamelijk geïnteresseerd zijn in goedkoop gas en stroom en niet zozeer in de herkomst ervan. Wie een keuze wil maken tussen stroom die is opgewekt door middel van wind, zon of via kernenergie kan hieronder bekijken welke leverancier het beste aansluit bij zijn voorkeuren.

Windenergie Kernenergie Zonne-energie

Leveranciers van goedkoop gas en stroom bieden vooral stroom uit windenergie aan

Uit de bovenstaande vergelijking blijkt dat goedkope stroom die is opgewekt uit windenergie door de meeste leveranciers wordt aangeboden. Wie een voorkeur heeft voor een contract voor goedkoop gas en stroom met stroom uit windenergie heeft dus de ruimste keuze. Kernenergie en zonne-energie worden door drie respectievelijk twee gas en stroom leveranciers aangeboden. Wie duurzaam opgewekte stroom wil afnemen en ook een goedkoop gas en stroom contract wil kan het beste kiezen voor de Nederlandse Energie Maatschappij, deze leverancier biedt momenteel het goedkoopste gas en stroom contract aan.

Dit artikel is mede gebaseerd op informatie van onder meer het Internationaal Energie Agentschap, Milieucentraal, het Nationaal Kritisch Platform Windenergie en de Groene Rekenkamer.

Goedkoop gas en stroom vergelijkt de volgende leveranciers