De goedkoopste prijzen
Bespaar tot € 450
14 dagen bedenktijd
Gratis overstappen

Goedkoop gas en stroom vergelijken 2019

Groene stroom bij gas en stroom leveranciers

Gepubliceerd op woensdag 13 mei 2015 11:10

Stroometiket voor groene stroomOnlangs zijn de nieuwe stroometiketten van de verschillende gas en stroom leveranciers gepubliceerd. In 2015 zijn Electrabel en Eon een stuk groener geworden in vergelijking met andere gas en stroom leveranciers.

Stroometiketten

Sinds 2005 zijn gas en stroom leveranciers verplicht de herkomst van het stroom te publiceren. Met dit stroometiket wordt duidelijk welke gas en stroom leverancier de groenste is. Daarnaast is ook te berekenen hoe schoon bepaalde leveranciers zijn. Een leverancier die veel van het stroom uit koolcentrales haalt zal een hoger CO2 gehalte per kWh hebben dan een leverancier die uit groenere bronnen stroom haalt. Het stroometiket maakt de stroom die je krijgt transparanter.

Grijze stroom en groene stroom

Groene stroomHoewel het stroometiket zorgt voor enige duidelijkheid is er altijd nog onduidelijkheid onder consumenten over grijze stroom en groene stroom. Grijze stroom is stroom dat wordt opgewekt uit kolencentrales en kerncentrales. Dit zijn geen groene bronnen. Groene stroom wordt opgewekt uit windkracht, zonlicht, waterkracht en biomassa. Kernenergie wordt door sommige consumenten gezien als een vorm van groene stroom, echter door het radioactieve bijproduct is dit is dit slecht voor het milieu.

Binnen groene stroom zijn er ook verschillen. Biomassa wordt vaak door natuurorganisaties zoals Greenpeace niet als groene stroom herkent. Dit komt vooral omdat biomassa een grote ecologische voetafdruk achterlaat. Momenteel worden er bomen in de tropen gekapt om gebruikt te worden als biomassa, deze worden vervolgens verscheept naar de centrales waar ze verbrand worden. Dit hele proces is slecht voor de natuur en daardoor is het geen echte groene stroom. Echter is biomassa volgens de Europese richtlijnen wel groene stroom.

Stroom uit wind, water of zonlicht is wel groen. Bij het opwekken van deze stroom worden er geen bijproducten gecreëerd. Uit wind, water en zonlicht wordt de groenste stroom opgewekt.

Vergelijking van gas en stroom leveranciers

Eens per jaar worden de stroometiketten van de verschillende gas en stroom leveranciers bekend. De stroometiketten van 2014 zijn sinds 1 mei bekend. Hieronder is een vergelijking gemaakt tussen 2013 en 2014. Het verschil met het voorgaande jaar staat tussen de haakjes.

Kern Gas Kolen Overig Water Bio Wind Zon
4,6% (+0,5%) 32,2% (-3,0%) 34,0% (+10,7%) 5,0% (+3,1%) 11,7% (-11,2%) 0,0% 12,5% (-0,4%) 0,0%
4,2% (-0,6%) 46,7% (-1,6%) 21,8% (-3,2%) 13,0% (+6,8%) 10,5% (-0,4%) 0,1% 3,6% (-0,6%) 0,0%
5,0% (-1,0%) 41,8% (-8,2%) 21,6% (-4,4%) 10,6% (+7,6%) 10,8% (+1,8%) 0,5% (-2,5%) 9,7% (+6,7%) 0,0%
4,6% (-0,5%) 28,4% (-6,4%) 30,6% (+7,1%) 4,4% (+2,5%) 17,3% (-2,6%) 6,4% (-1,2%) 8,3% (1,1%) 0,0%
0,6% (-0,8%) 13,7% (-7,3%) 8,0% (-2,4%) 1,3% (+0,5%) 53,5% (+7,2%) 15,3% (+2,0%) 7,6% (+0,8%) 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,0% (-8,0%) 0,0% 8,0% (+8,0%) 0,0%
0,0% (-0,6%) 0,0% (-6,8%) 0,0% (-2,6%) 0,0% (-0,3%) 99,7% (+10,4%) 0,0% 0,4% 0,0%

Oxxio en de Nederlandse Energiemaatschappij hebben veel stroom afkomstig uit waterkrachtcentrales. Hoewel stroom uit waterkrachtcentrales groen is betekend dit niet dat je groene stroom thuis krijgt. WISE ziet stroom uit waterkracht centrales als minder groene stroom hierdoor. Zonder te weten of de stroom uit Nederland komt of uit Zweden of Noorwegen.

Stroom uit waterkrachtcentrales

Groene stroom uit waterAl het stroom dat geproduceerd wordt in Nederland wordt op hetzelfde lichtnet geplaatst. Het is niet mogelijk stroom in Zweden op te kopen en deze in Nederland te leveren. Door certificaten van oorsprong op te kopen kunnen gas en stroom leveranciers zeggen dat ze groene stroom leveren echter leveren ze grijze stroom bij je thuis. Dit komt doordat de certificaten van oorsprong zeer goedkoop zijn maar ook omdat er in Nederland nog niet genoeg groene stroom wordt geproduceerd om iedereen van groene stroom te voorzien.

Electrabel en Eon zijn dit jaar in vergelijking met andere gas en stroom leveranciers groener geworden. Hoewel stroom opgewekt uit water groene stroom is, betekent dit niet dat dit ook de stroom is die u krijgt. Een groot gedeelte van de gas en stroom leveranciers koopt certificaten van oorsprong op bij waterkracht centrales in Noorwegen of Zweden. Echter leveren ze grijze stroom bij je thuis. Ze vergroenen door middel van deze manier de stroom, dit wordt ook vaak sjoemelstroom genoemd.

Groene stroom in de toekomst

De Nederlandse overheid is actief bezig om groene stroom projecten te subsidiëren. Hoewel biomassa momenteel niet als groene stroom wordt gerekend door verschillende natuurorganisaties wordt dit in de toekomst anders. Er worden nieuwe technieken ontwikkeld om algen als biomassa te gebruiken. Deze kunnen lokaal gekweekt worden. Deze technieken worden nog niet gebruikt omdat het nog niet rendabel is. Stroom van zonlicht wordt echter wel populairder. In Nederland komen er meer woningen met zonnepanelen en bieden verschillende gas en stroom leveranciers deze ook gratis aan bij sommige acties.

Stroometiket biedt inzicht

Het stroometiket biedt inzicht in de herkomst van het stroom dat de leverancier aanbiedt. Echter is dit niet genoeg om te bepalen of een gas of stroom leverancier groen is. Essent is een stroom leverancier die niet het groenste is maar deze leverancier bouwt wel veel windmolen parken en investeert veel in groene energie projecten. Bekijk daarom altijd welke contracten de gas en stroom leverancier aanbiedt. Meerdere leveranciers bieden contracten aan waarbij je echte groene stroom krijgt.

Goedkoop gas en stroom vergelijkt de volgende leveranciers